Åbning af HtB-kontor i Nairobi

nyhed_web_lille

I juli måned åbnede Hand the Ball to lokale kontorer i Nairobi i Kenya. Åbningen af begge kontorer er en naturlig udvikling i Hand the Ball-fondens engagement i Kenya, hvor en af grundstenene er det stærke fokus på en solid lokal forankring.

Åbningen af to lokale kontorer er netop et udtryk for, at HtB ser sit engagement i Kenya som velfungerende og af længerevarende karakter. Derfor giver det god mening, at der nu eksisterer et kontor både i Kibera og i det centrale Nairobi. De to kontorer skal konkret fungere både som mødefacilitet for de lokale instruktører samt  hjemsted for den administrative del af HtB-Nairobi.

HtB har i forbindelse med åbningen af de to nye lokale kontorer ansat Elijah Odundo som ny koordinator for den pædagogiske del af HtB-konceptet. Elijah er uddannet lærer og har en solid og flerårig erfaring med at arbejde med freds-, forsonings- og kapabilitetsopbyggende projekter i Kibera og andre slumområder i Kenya. Elijah får, ud over rollen som lokal koordinator, også ansvaret for at stå for en mere systematisk dokumetationsindsamling i forhold til effekterne af HtB’s nuværende og fremadrettede aktiviteter.