Ny direktør i HAND THE BALL

Fra 1. september 2016 er Kim Fischer tiltrådt som nu direktør for HAND THE BALL. Kim har været med som en af hovedmændene bag HAND THE BALL siden begyndelsen men har nu sagt ja til at starte fuldtid i HAND THE BALL.

Det betyder, at Lasse Boesen overgår til at være bestyrelsesformand fremadrettet.

Mængden af opgaver i HAND THE BALL er ganske enkelt blevet for mange til, at vi kan fortsætte helt på frivillig basis. Vi vil gerne fortsætte det gode arbejde, som vi har været igang med i mere end 4 år, men det kræver, at vi kan lægge nogle arbejdstimer her i Danmark. Vi har en vision om, at åbne op i nye lande i fremtiden, og det kræver, at der arbejdes målrettet med at skaffe den fornødne finansiering.

Kim kommer fra en stilling som chefkonsulent i kommunikationsbureauet LEAD Agency.