CSR/Partner Model

news_01_big

HAND THE BALLs projekter finansieres via corporate social responsibility programmer samt mindre, private donationer. Din virksomhed kan hjælpe med at højne børn og teenageres livskvalitet gennem organiseret leg og fysiske aktiviteter, og markant forbedre deres mentale, fysiske og sociale tilstand. Med HAND THE BALL får de redskaberne til at fastholde håbet og kunne bygge en bedre fremtid for dem selv og deres folk.

Vores CSR model er udviklet på baggrund af vores pilotprojekter i Kenya og vores samarbejder med NGOer i området. Vi har en ambition om at nå så mange børn og unge verden over, vi overhovedet kan, men vi ser ydmygt og realistisk på de udfordringer, der er forbundet med at etablere programmer i nye områder. Vores pilotprojekter har identificeret et tydeligt behov for kraftcentre for ethvert HAND THE BALL fokusområde, og derfor tilbyder vi CSR programmer på flere niveauer. Du kan se vores nuværende partnere her.

UDVIDELSESPROGRAM

Få dit eget HAND THE BALL område! Ved at donere 50 bolde eller mere, kan din virksomhed få sit eget specifikke partnerområde i Tanzania eller i Kenya. Vi har fuldt forståelse for, at corporate social responsibility- og goodwilltiltag og budgetter varierer enormt, så for at kunne tilbyde investeringsmuligheder til alle virksomhedsstørrelser og -behov, tilbyder vi også CSR/Partner programmer, der bygger på vores eksisterende programmer i Nairobis slumområder og i Tanzania.

Jeres program vil blive sat i værk i et allerede etableret område og bygge på eksisterende NGO partnerskaber. Jeres investering vil gøre det muligt at styrke endnu flere børn og unge i det pågældende område.

ETABLERINGSPROGRAM

Når vi lancerer HAND THE BALL initiativer i nye lande eller regioner, er det nødvendigt at oprette et kraftcenter, bestående af en lokal administration samt minimum 10 skoleinitiativer. HAND THE BALL arbejder med etablerede NGOer med lokalkendskab og -erfaring for at minimere udgifter og maksimere effektiviteten af alle investeringer og ressourcer. Vi forbliver dog hovedkontakt for alle CSR partnere gennem hele programmet.

Hvis en CSR partner ønsker at lancere et nyt HAND THE BALL Etableringsprogram, forpligter partneren sig til at afholde denne udgift samt at sponsere alt projektudstyr til et foruddefineret antal skoleinitiativer i minimum 2 år.